nl

Esperanto 3000 vzw Leuven

Katalogo de propraj eldonaĵoj

Prezoj validaj ĝis fine de 2013.

Se neniu rabato estas indikita : - 33 % ekde 5 ekzempleroj.

Al la prezoj aldoniĝas la realaj sendokostoj.

Mendi ĉe Marc.

1980: Esperanto in Perspectief 1 : Het talenprobleem in internationale relaties en de internationale taal (Esperanto) (I. Lapenna, U. Linz)

-> elĉerpita, 50 p.

1979/80 - 1999: revuo Esperanto 2000 (ekde 1987 laŭ kalendara jaro), 5 ĝis 7 numeroj jare (plej ofte 6)

-> anstataŭigita de "Esperanto 3000" ekde 1999.

1982: Kongreslibro 38a IJK Leuven, Belgio (Marc Vanden Bempt, red.)  -  kongreslibro de Internacia Junulara Kongreso, pri 'scienco kaj socio', en Belgio, 1982

-> elĉerpita

1983: Kongreso en Belgio : memorlibro pri la 38a IJK Leuven, Belgio (Marc Vanden Bempt, red.)  -  raportoj kaj rakontoj de partoprenintoj al la Internacia Junulara Kongreso en Belgio, 1982

-> 3,75 EUR, 142 p., restas nur kelkaj ekzempleroj

1983: Kongreslibro de la FEL-kongreso pri Internacia Komunikado, Leuven, Belgio (Marc Vanden Bempt, red.)

-> elĉerpita

1985: Basisgegevens over de internationale taal Esperanto (I. Lapenna) (reeldono)  -  bazaj faktoj pri Esperanto, laŭ kaj kun afabla permeso de d.ro Ivo Lapenna

-> elĉerpita

1986: Esperanto in Perspectief 2 : gebruik van het Esperanto voor praktische doeleinden (I. Lapenna)  -  traduko al la nederlanda de ĉapitro el 'Esperanto en Perspektivo'

-> 1,00 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 50 p.

1986 kaj poste: kunlaboro al Manlibro por Esperanto-aktivuloj (FEL)

1987: Stedelijke Openbare Bibliotheek Leuven, Esperanto-catalogus 1987 (495 libroj)  -  katalogo de la Esperanto-libroj de la urba biblioteko de Leuven, Belgio

-> elĉerpita

1987: Biblioteko de Esperanto 2000 vzw, katalogo 1987

-> 44 p., anstataŭigita de dua eldono en 1993

1989: Gerda malaperis, vortlisto/woordenlijst (Claude Piron, Marc Vanden Bempt), kun FEL  -  vortlisto Esperanto-nederlanda laŭĉapitra, akompane al 'Gerda malaperis' de Claude Piron (ankaŭ haveblas en la germana)

-> 1,20 EUR, 48 p.

1990: Hungara kurslibro (M. Ballendux, M. Vanden Bempt), kun FEL

-> 384 p., anstataŭigita de dua eldono en 2000

1992: Baza vortlisto Kontakto, Esperanto-Nederlands  -  traduka vortlisto Esperanto-nederlanda de la plej ofte uzataj 500 / 1000 vortoj en Esperanto, laŭ listo de la revuo Kontakto

-> 1,20 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 28 p.

1993: Biblioteko de Esperanto 2000 vzw, katalogo 1993  -  katalogo de la grupa biblioteko de Esperanto 2000

-> 1,20 EUR, 47 p., nova eldono estas preparata

1994: Vesperkurso - hejmtaskoj  -  hejmtaskoj akompanantaj vesperkurson surbaze de 'Gerda malaperis'

-> 0,75 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 9 p.

1994: Vesperkurso - laŭtema vortareto

-> 10 p., anstataŭigita de dua eldono en 1996

1994: Vesperkurso - vortlistoj  -  vortlistoj akompanantaj vesperkurson surbaze de 'Gerda malaperis', laŭlecione aranĝitaj

-> 1,20 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 46 p.

1994: Spraakkunstoverzicht (Marc Vanden Bempt)  -  baza superrigardo pri la gramatiko de Esperanto, por nederlandlingvanoj

-> 0,75 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 10 p.

1995: Parolturnaro germana-Esperanto (Hans & Kerstin Wiersch), kun FEL  -  20.000 germanlingvaj esprimoj kaj parolturnoj, tradukitaj en Esperanto

-> 416 p., anstataŭigita de dua eldono en 1996, nova eldono se sufiĉe da intereso

1995: Sprachlehre des Esperanto : Übersicht (Hans Wiersch & Marc Vanden Bempt)  -  baza superrigardo pri la gramatiko de Esperanto, por germanlingvanoj

-> 0,75 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 10 p.

1996: Strategia plano por la Esperanto-movado en Flandrio 1997/98, 2 libroj kune (Marc Vanden Bempt)  -  strategia plano, taktiko kaj projektoj de FEL

-> elĉerpita, 50 p.

1996: Vitraj potoj kaj glasoj, ambaŭ kun tri desegnoj (stelo, jubilea simbolo, SIA-simbolo) kaj vorto Esperanto

-> 4,75 EUR por poto, 3,60 EUR por glaso, 20,00 EUR por kompleto de 6 diversaj

1996: Vesperkurso - laŭtema vortareto  -  vortlisteto (en Esperanto) de vortoj rilataj al kelkaj temoj

-> 0,75 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), dua eldono, 16 p., represota

1996: Parolturnaro germana-Esperanto (Hans & Kerstin Wiersch), kun FEL  -  21.000 germanlingvaj esprimoj kaj parolturnoj, tradukitaj en Esperanto

-> 20,00 EUR (-33% ekde 3 ekz.), dua eldono, 448 p.

1997: Eŭro, ecoj kaj sekvoj por ĉiuj (Marc Vanden Bempt)  -  la historio de la eŭropa monunuigo kaj ĝiaj pluaj paŝoj, la ecoj, (mal)avantagoj de la eŭro, la leĝaj kaj praktikaj aspektoj, la enkondukaj problemoj por privatuloj kaj kompanioj, 15 monatojn antaŭ la enkonduko de la eŭro

-> 3,60 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 52 p.

1998: Vesperkurso - kursa gvidilo  -  programo kun hejmtaskoj kaj legoteksto

-> 0,75 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 12 p.

1998, 1999: Esperanto, laat je verleiden  -  informilo pri Esperanto kaj kursoj

-> senpaga

1999: aŭtomata krajono blanka/verda kun gumo kaj kun verda surpreso "Esperanto" (grande) "3000 vzw Leuven" (malgrandege)

-> anstataŭigita de dua eldono en 2004

1999: 14-hora rapidkurso pri Esperanto, versio por junuloj (William Auld, adaptoj Marc Vanden Bempt), por nederlandlingvaj infanoj < 16-jaraj  -  manlibro por Esperanto-kurso en unu semajnfino, por nederlandlingvanoj

-> 1,20 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 39 p.

1999 - ...: revuo Esperanto 3000 - laŭ kalendara jaro, 6 numeroj jare

-> 12,50 EUR /jare (aŭ inkluzivita en membrokotizo de 25,00 EUR)

1984, 1987, 1988, 1997, 2000: 14-hora rapidkurso pri Esperanto (William Auld), por nederlandlingvanoj  -  manlibro por Esperanto-kurso en unu semajnfino, por nederlandlingvanoj (se kun eta aldono, tiam uzebla por alilingvanoj)

-> 1,20 EUR (-33% ekde 3 ekz., -50% ekde 10 ekz.), 40 p.

2000: Hungara kurslibro (M. Ballendux, M. Vanden Bempt), kun FEL  -  kompleta kurslibro por lerni la hungaran, el Esperanto. Kun multaj ekzemploj kaj ekzercoj (kaj solvoj ties). La plej kompleta kurslibro pri nacia lingvo en Esperanto !

-> 19,00 EUR, 329 p., dua eldono grandformata (A4)

2004: aŭtomata krajono blanka/verda kun gumo kaj kun verda surpreso "Esperanto" (grande) "3000 vzw Leuven" (malgrandege)

-> 0,75 EUR (2,70 EUR por 4; 6,00 EUR por 10; 11,25 EUR por 20)

2004: Borsa terminaro kvinlingva, de en eo fr nl (Hans Wiersch), kun FEL

-> 9,00 EUR (-33% ekde 3 ekz.), dua eldono, 448 p.

2005: Litova lingvo - per Esperanto-okuloj (Marc Vanden Bempt), kun FEL

-> 16,50 EUR (-33% ekde 3 ekz.), 137 p.

2005: Asekura terminaro seslingva, de en eo fr hu nl (Marc Vanden Bempt), kun FEL

-> 19,50 EUR (-33% ekde 3 ekz.), 324 p.

2005: Kodoromo informa pri Esperanto (Helena Van der Steen)

-> 2,00 EUR (-33% ekde 3 ekz.)

2005: Duobla kodoromo "Gerda malaperis" (Claude Piron), parola versio de la fama instrua legolibreto

-> 8,49 EUR (-33% ekde 3 ekz., po 5 EUR ekde 5 ekz.)

Krome : diversaj faldfolioj (kursinformoj, 2e taal voor iedereen, '?', ...), broŝuretoj (promenadoj, serĉpromenadoj,...) kaj afiŝoj (Semajno de Internacia Amikeco, kursoj,...).