eo

Esperanto 3000 vzw Leuven

Catalogus van eigen uitgaven

Prijzen geldig tot einde 2013.

Indien geen korting aangegeven : - 33 % vanaf 5 exemplaren.

Bovenop de prijs komen de werkelijke verzendingskosten.

Bestellen bij Marc.

Opm.: Deze Nederlandstalige lijst vermeldt niet al wat ooit werd uitgegeven, maar enkel zaken waarvan nog één of meer exemplaren beschikbaar zijn.

1983: Kongreso en Belgio : memorlibro pri la 38a IJK Leuven, Belgio (Marc Vanden Bempt, red.)  -  congresteksten en het verhaal van deelnemers aan het Intenationaal Jongerencongres in België, 1982

-> 3,75 EUR, 142 p., nog slechts enkele exemplaren

1986: Esperanto in Perspectief 2 : gebruik van het Esperanto voor praktische doeleinden (I. Lapenna)  -  vertaling van een hoofdstuk uit 'Esperanto en Perspektivo'

-> 1,00 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 50 p.

1989: Gerda malaperis, vortlisto/woordenlijst (Claude Piron, Marc Vanden Bempt), met FEL  -  Esperanto-Nederlandse woordenlijst per hoofdstuk van het boek 'Gerda malaperis' van Claude Piron (ook beschikbaar in het Duits)

-> 1,20 EUR, 48 p.

1992: Baza vortlisto Kontakto, Esperanto-Nederlands  -  vertalende woordenlijst Esperanto-Nederlands van de 500 / 1000 meest gebruikte woorden in het Esperanto, volgens een lijst van het tijdschrift Kontakto

-> 1,20 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 28 p.

1993: Biblioteko de Esperanto 2000 vzw, katalogo 1993  -  catalogus van de clubbibliotheek van Esperanto 2000 (nu Esperanto 3000)

-> 1,20 EUR, 47 p., een nieuwe uitgave is in voorbereiding

1994: Vesperkurso - hejmtaskoj  -  huiswerkopgaven bij de avondcursus op basis van 'Gerda malaperis'

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 9 p.

1994: Vesperkurso - vortlistoj  -  woordenlijsten bij de avondcursus op basis van 'Gerda malaperis', per les

-> 1,20 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 46 p.

1994: Spraakkunstoverzicht (Marc Vanden Bempt)  -  beknopt overzicht van de Esperantospraakkunst, voor Nederlandstaligen

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 10 p.

1995: Sprachlehre des Esperanto : Übersicht (Hans Wiersch & Marc Vanden Bempt)  -  beknopt overzicht van de Esperantospraakkunst, voor Duitstaligen

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 10 p.

1996: Glazen met en zonder handvat, telkens met drie mogelijke tekeningen (ster, jubileumsymbool, SIA-symbool) en het woord Esperanto

-> 4,75 EUR met, 3,60 EUR zonder handvat, 20,00 EUR voor de hele collectie van 6

1996: Vesperkurso - laŭtema vortareto  -  woordenlijst (in het Esperanto) over enkele thema's

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), tweede uitgave, 16 p., wordt herdrukt

1996: Parolturnaro germana-Esperanto (Hans & Kerstin Wiersch), met FEL  -  21.000 Duitse uitdrukkingen en zegswijzen, vertaald in het Esperanto

-> 20,00 EUR (-33% vanaf 3 ex.), tweede uitgave, 448 p., nieuwe druk als voldoende interesse

1997: Eŭro, ecoj kaj sekvoj por ĉiuj (Marc Vanden Bempt)  -  geschiedenis van de Europese muntunie en vooruitzichten, 15 maand vóór de invoering van de euro

-> 3,60 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 52 p.

1998: Vesperkurso - kursa gvidilo  -  programma met huiswerken en leestekst voor de avondcursus

-> 0,75 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 12 p.

1998, 1999: Esperanto, laat je verleiden  -  informatie over Esperanto en cursussen

-> gratis

1999: 14-hora rapidkurso pri Esperanto, versio por junuloj (William Auld, aanpassingen Marc Vanden Bempt)  -  handboek voor een Esperanto-cursus in één weekend, voor Nederlandstalige kinderen < 16-jaar

-> 1,20 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 39 p.

1999 - ...: tijdschrift Esperanto 3000 - per jaargang, 6 nummers per jaar

-> 12,50 EUR /jaar (of inbegrepen in het lidgeld van 25,00 EUR)

1984, 1987, 1988, 1997, 2000: 14-hora rapidkurso pri Esperanto (William Auld), por nederlandlingvanoj  -  handboek voor een Esperanto-cursus in één weekend, voor Nederlandstaligen (mits een kleine toevoeging ook bruikbaar voor anderstaligen)

-> 1,20 EUR (-33% vanaf 3 ex., -50% vanaf 10 ex.), 40 p.

2000: Hungara kurslibro (M. Ballendux, M. Vanden Bempt), met FEL  -  volledig cursusboek om Hongaars te leren, vanuit het Esperanto. Met vele oefeningen en hun oplossing. Het meest volledige taalcursusboek vanuit het Esperanto

-> 19,00 EUR, 329 p., tweede uitgave in groot formaat (A4)

2004: niet-herlaadbaar vulpotlood wit/groen met gom en groene opdruk "Esperanto" (groot) "3000 vzw Leuven" (zeer klein)

-> 0,75 EUR (2,70 EUR voor 4; 6,00 EUR voor 10; 11,25 EUR voor 20)

2004: Borsa terminaro kvinlingva, de en eo fr nl (Hans Wiersch), met FEL  -  vijftalig woordenboek van beurstermen

-> 9,00 EUR (-33% vanaf 3 ex.), tweede uitgave, 448 p.

2005: Litova lingvo - per Esperanto-okuloj (Marc Vanden Bempt), met FEL

-> 16,50 EUR (-33% vanaf 3 ex.), 137 p.

2004: Asekura terminaro seslingva, de en eo fr hu nl (Marc Vanden Bempt), met FEL  -  zestalig woordenboek van verzekeringstermen

-> 19,50 EUR (-33% vanaf 3 ex.), 324 p.

2005: Informatieve CD-ROM over Esperanto (Helena Van der Steen)

-> 2,00 EUR (-33% vanaf 3 ex.)

2005: Dubbele CD-ROM "Gerda malaperis" (Claude Piron), gesproken versie van het bekende lees- en leerboekje

-> 8,49 EUR (-33% vanaf 3 ex., 5 EUR vanaf 5 ex.)

Verder : verscheidene folders (cursusinformatie, 2e taal voor iedereen, '?', ...), brochures (wandelingen, zoektochten,...) en affiches (Week van de Internationale Vriendschap, cursussen,...).