Fotoj de niaj agadoj en 2012 - 2013


Dohan 2012-09-08 kaj 2012-09-09

Semajnfina ekskurso kun niaj amikoj de La Hirundo. Ni loĝis en Dohan-sur-Semois, en la agrabla gastejo de Eddy kaj Rita, kaj ni vizitis la unuan tagon Tellin, Saint-Hubert kaj Bertrix, la duan tagon Bouillon kaj Redu.

sonorilo sur ekstera muro sonorilo interna parto de muldilo gisinstalaĵo kariljono kariljono surtablaj sonoriletoj sonorilo damaĝita pro fulmo dentradaro kariljono granda sonorilo ekstere manĝado

promeni preter infanludejo kapelo en la kapelo sonorilo brandotrinkantoj brandotrinkanto klasĉambro klasĉambro kun stovo lernejo trabaĵo kun lomo hirundonesto kana propulsorado tabako dometoj homoj gvidanto apud lignocizaĵo akriga ŝtono loĝoĉambro salono en la buso

en la baziliko Sankta Huberto antaŭkorto de la baziliko

surprovi kaskon kun kasko kaj kamerao Au coeur de l'ardoise grupa foto malsupreniro gvidanto eksplikas gvidanto difektita laborŝuo ĉareto ardezoproduktado surdorsa transportado homoj eliras el la minejo gvidanto montras foton ardezo metita sur la dorson bone pozicii per la manoj kun lampo en la mano

kontraŭ arbo sur teraso de Ardena Gastejo ponto super rivero Semois Ardena Gastejo kradrostilo manĝado bufedo, kaj dekstre sorĉistino en fotelo kun urso surtabligo de manĝado grupa foto

fortikaĵo rabobirdospektaklo rabobirdospektaklo rabobirdospektaklo rabobirdo rabobirdospektaklo gvidanto vitra montrejo en planko krucistoj korto de la fortikaĵo korto de la fortikaĵo panoramo torturiloj

De griffel Art. 31 tri librovendejoj

homoj ĉe tablo partino kaj filino homoj ĉe tablo pleto kun manĝaĵetoj


Lingva festivalo 2013-02-23

La kvara Lingva festivalo, kunlabore kun la urbo Leuven kaj la Centro de Vivantaj Lingvoj CLT, kun ĉi-foje la temo turismo.

18 lingvoj estis prezentataj, el kiuj 4 en la lingva laboratorio kun instruistoj de CLT, kaj estis ekspozicio de libroj pri la prezentataj lingvoj kaj pri turizmo en la koncernaj landoj.

Pli scienca prelego pritraktis lingvajn strategiojn per kiuj respondeco pri (krimaj) ago estas pli aŭ malpli klare indikata, ekz. pli aŭ malpli klare identigi aŭ maskigi la kulpulojn de krimoj.

Multaj ankaŭ ĉeestis la seninterrompan aktivan sesion pri la hispana, speciale destinita al infanoj kaj junuloj.

Sed antaŭtagmeze estis ankoraŭ la ĝenerala kunveno de la Flandra Esperanto-Ligo.

viro ĉe fenestro prezidanta tablo salono

konversacio kun torto manĝi baro lavpurigo konversacio ĉe tablo

vojmontriloj prelegantino ĉeestantoj prelegantino libroj turka ĉeestantoj prelegantino libroj ĉina ĉeestantoj prelegantino afiŝo lingva laboratorio prelegantino lingva laboratorio kolorriĉa gvidantaro ekspliko al infanoj lernostando, ornamo la oveja, el perro, la gallina Lourdes Ortega

informa pako konversacio legi konversacio ridanta vizaĝo oblikva kafo ĉe tablo duoble bona kafo duopo duopo duopo

afiŝo aŭskultantoj prelegantino ĉeestantoj prelegantino afiŝo prelegantino prelegantino antaŭ la klaso ĉeestantoj ĉeestantoj prelegantino libroj leciono en lingva laboratorio leciono en lingva laboratorio prelegantino patrino ĉe afiŝo pri la rusa leciono pri la hispana ekspliko ĉe komputilo solvi demandojn ĉetabla ludo ekspliko muziko

paŭzo librostando baro konversacio konversacio

afiŝo ĉeestantoj preleganto ĉeestanto preleganto ĉeestantoj ĉeestantoj libroj prelegantino ĉeestantoj afiŝo prelegantinoj lingva laboratorio lingva laboratorio ĉeestanto lingva laboratorio dancado dancado ekspliko ĉe afiŝo afiŝoj

baro konversacio interago kun la fotisto interago kun la fotisto glaso da biero

afiŝo ĉeestantoj urbestro de Hamelin preleganto preleganto ĉeestantoj memorludo dancado preleganto ĉeestantoj preleganto libroj prelegantino prelegantino antaŭ la klaso afiŝo lingva laboratorio lingva laboratorio ekspliko lingva laboratorio

ordigo


Vizito al muzeo "M" 2013-04-11

Por la ŝatantoj: renkontiĝo en la trinkejo "M".

Poste, je la anoncita horo: vizito al la muzeo mem, kun eksplikoj de nia propra esperanta gvidisto.

En la du horoj pri kiuj ni disponis, ni vidis la ĉefajn partojn de la muzeo, kaj kelkajn el ĝiaj plejbelaĵoj. La fotoj ne montras ĉion.

trinkejo ekspliko triptiko "7 sakramentoj" skulptaĵoj "Grizuo" kaj "La semisto" Brakumo


Informstando ĉe Zócalo 2013-06-22

En la plej longa tago, Zócalo troviĝas sur la Granda Bazaro, kaj ankaŭ ni ĉiam ĉeestas.

Apud ni estis stando kun ĉina kaj usona flagoj, dividita de la Ĉina lernejo de Leuven kaj la "Black Boots Country Dancers", kaj ambaŭ montris al ni kelkajn prezentadojn.

stando ĉina danso Fonsĉjo usona linidanso


 


Valid HTML 4.01 Transitional Dato en kiu tiu ĉi paĝo estis lastfoje aktualigita: 2013-06-28