eo

Uitgaven van Esperanto 3000

 

Hier willen we in het vervolg een overzicht geven van de nieuwste boeken die door onze club, ev. samen met anderen zijn uitgegeven.

(Prijzen zonder verzendingskosten. Korting voor meerdere exemplaren: zie de volledige catalogus)

 

Litova lingvo - per Esperanto-okuloj (eo) Marc Vanden Bempt € 16,50
Asekura Terminaro seslingva (de-en-eo-fr-hu-nl)  -  zestalige woordenlijst van verzekeringstermen Marc Vanden Bempt € 19,50
Borsa Terminaro kvinlingva (de-en-eo-fr-nl)  -  vijftalige woordenlijst van beurstermen Hans Wiersch € 9,00