eo

Het tweede decennium in het leven van Esperanto 2000/3000

Geschreven door Marc Vanden Bempt, ter gelegenheid van de naamsverandering van Esperanto 2000 in Esperanto 3000.

 

Van de tiende tot de twintigste verjaardag van Esperanto 2000 is er heel wat gebeurd. We bekijken dit met behulp van tijdschriftnummers uit de jaren 1989 tot 2000.

Blijvende activiteiten

Er waren voortdurend activiteiten in deze periode. De belangrijkste waren:

  • De Vespero 2000 (voordrachtavond) op de tweede woensdag van de maanden september tot juni. Er kwamen gasten uit Frankrijk, Nederland, Polen, Cuba, Dagestan, Duitsland, Griekenland en vele andere landen. Ons 'gulden boek' toont ons er enkelen van.
  • een informatieavond vóór de cursussen, midden oktober.
  • een spoedcursus, gewoonlijk in de tweede helft van oktober: in 1999 waren er uitzonderlijk zelfs vijf spoedcursussen (!) waaronder één voor Bekina en één voor Mensa.
  • een correspondentiecursus en een zelfstudiecursus.
  • een avondcursus, van oktober tot maart of april.
  • de nodige bestuursvergaderingen.
  • een boekendienst, intussen met een voorraad ter waarde van meer dan 2.500 euro, gekocht met de nochtans kleine winst uit de vele zaken die in de loop der jaren verkocht werden.
  • eigen uitgaven, zoals een Hongaarse taalcursus (Maria Ballendŭ-Bogyay & Marc Vanden Bempt), een Esperanto-Duits woordenboek van zegswijzen (Hans & Kerstin Wiersch), maar ook vele andere, minder dikke boeken en brochures; in 1999 kwam daarbij nog een eigen vulpotlood in enkele honderden exemplaren.
  • een bibliotheek, met intussen al meer dan 500 werken.

Het tijdschrift

Het tijdschrift Esperanto 2000 verscheen regelmatig 6 keer per jaar. De prijs van de postzegel verhoogde in die periode wel van 0,60 BEF tot 7,50 BEF! De redacteur was Luc Rijnders tot einde 1990. Marc Vanden Bempt nam het dan over. In 1993 maakte Felix Neefs twee nummers maar kon hier spijtig genoeg niet mee doorgaan. Dus kwam Marc terug als 'eenmalige' en later als 'voorlopige' redacteur… Begin 2001 kwam dan toch eindelijk een nieuwe redacteur in het rijtje: Koen Vanhoof.

Begin 1990 verscheen de misterieuse auteur Utopia in het tijdschrift. Vanaf toen verscheen in bijna elk nummer een stukje van één bladzijde. En tot aan de twintigste verjaardag werd zijn (haar) identiteit nog altijd niet ontdekt.

Begin 1991 verscheen het eerste 'jaarboek'. Vanaf dan verscheen het ieder jaar, zonder uitzondering. Het probeerde telkens een overzicht te geven van al wat belangrijk was in het leven van Esperanto 3000, als een praktische gids voor de leden.

Vermelden we nog de gratis eclipsbril ter gelegenheid van de zonsverduistering van 1999.

Groepsbijeenkomsten

Begin 1989 verscheen voor het eerste de naam 'Laborvespero' (werkavond). Zo noemden we vanaf dan de vervolgcursus, die bestond uit afzonderlijke lessen, en die uitgroeide tot een halfmaandelijkse cursusavond bovenop de maandelijkse Vespero 2000.

Meerdere tientallen groepen uit o.a. Polen en Hongarije brachten ons een bezoek. In 2000 bracht een Kroatisch gezelschap het poppentheater 'De kleine prins'.

Van hun kant bezochten onze leden ook vele internationale bijeenkomsten. Denk maar aan Internationale Seminaries en Internationale Festivals, Internationale Jeugdcongressen, Universele Congressen, conferenties van OSIEK, landelijke congressen in Frankrijk en Italië, een Faulhaber-weekeinde en andere. En eenmaal reisden we per bus en meerdere keren in autokaravaan naar het U.E.A.-hoofdgebouw in Rotterdam.

Internet

In 1999 begonnen we het internet te gebruiken, eerst voor communicatie via ons e-adres esperanto3000@esperanto.nu en later via esperanto3000@esperanto.be. In 2000 verscheen onze eerste internet-nieuwsbrief. In 2001 verschenen onze eerste webpagina's die bereikbaar waren vanaf de webpagina's van de VEB met het eenvoudige adres http://www.esperanto.be/esperanto3000.

In 1999 begonnen wij te werken om de IEK 2002 (conferentie van OSIEK) in Leuven te krijgen. In de zomer van 2000 werd onze uitnodiging officiëel aangenomen en begin 2001 waren al een twintigtal deelnemers ingeschreven.

Activiteiten i.v.m. de Vlaamse EsperantoBond

In het kader van het Feest van de Internationale Vriendschap in 1994 (zie verder) organiseerden wij een werkvergadering voor de VEB (Vlaamse EsperantoBond). Ook bij andere gelegenheden hebben we voor de VEB gewerkt. Er was het strategisch colloquium in 1994, een nieuw strategisch plan en de discussies erover in 1997/8, onderzoek naar mogelijke activiteiten begin 2000, en ook in 2001 zal onze groep helpen om de werking van het Esperantocentrum te verbeteren. Laten we niet vergeten dat meerdere kantoormedewerkers hun leven wijden aan Esperanto en dat ook Esperanto 3000 daar blijvend voordeel uit haalt.

Het Feest van de Internationale Vriendschap

Tot 1988 vierden we het Feest van de Internationale Vriendschap jaarlijks. Daarna hebben één of twee maal andere groepen het overgenomen, en gedurende enkele jaren leek de hele zaak vergeten in België. Dit konden we zo niet laten, en in 1994 beslisten we opnieuw het feest te organiseren in Leuven. Het moest een openingsfeest worden, dat om de twee jaar zou georganiseerd worden zoals vroeger: uitnodigingen voor heel België, een gratis volledig dagprogramma, een goedkoop avondbuffet (6 tot 8 euro), een speciaal nummer van het tijdschrift met verrassingspagina, en dikwijls nog een extra verrassing de dag zelf. Zo konden we in 1994 tegelijk een Esperantolaan en een Zamenhofstraat inhuldigen. Bij de zelfde gelegenheid werd ook voor het eerst ons Esperantobier aangeboden. In volgende jaren verschenen andere dergelijke bieren. In 1996 kwamen we naar buiten met 6 verschillende Esperantoglazen, in 2000 plantten we een Esperantoboom in het stadscentrum.

In de oneven jaren hielden we ook een openingsfeest, maar dan in het klein, enkel voor onze leden en enkele andere genodigden. Het bestond uit een wandeling gevolgd door een maaltijd in een restaurant.

Ook in de volgende jaren willen we de Week op de zelfde manier blijven vieren. Esperanto 3000 is één van de meest fervente vierders van deze Week.

En andere feesten

Nu ja, feesten werd echt wel onze specialiteit. Op de Vespero 3000 van december is er altijd gratis taart voor de aanwezigen, ter gelegenheid van de Zamenhofdag. En in de Vespero van juni is er gratis drank, ter gelegenheid van de laatste voordrachtavond van het werkjaar.

In mei 1999 vierden we het twintigjarig jubileum van Esperanto 2000. Dezelfde dag vervulden we iets dat we aan onszelf beloofd hadden van in het begin: de vereniging kreeg een nieuwe naam, Esperanto 3000. Een gelegenheid om nog eens uitgebreid aan bod te komen in de pers. Burgemeester Louis Tobback zette de traditie voort waar zijn voorganger Vansina al zo goed in was: aanwezigheid en een bemoedigende toespraak bij onze speciale evenementen. Nu was de heer Vansina echt wel heel enthousiast, maar ook Tobback liet zich altijd redelijk gunstig uit over Esperanto en over Esperanto 3000.

Van de heer Tobback hebben we al de belofte gekregen dat hij onze vereniging een officiële receptie zal aanbieden in het stadhuis ter gelegenheid van onze 25e verjaardag in mei 2004.

De actievelingen

Na het voorzitterschap van Carl Deseure (tot 1993) kwam Bert Vanhoven (tot 1994). Na Luc Rijnders (tot 1990) en Ghislain Jacobs (tot zijn dood in februari 1992), werd in 1993 Roger Goris secretaris. Daarbij kwamen later nog Frans Croon (1994) en Bart Demeyere die gedurende één jaar voorzitter werd. Deze mensen, en ook Martin Decaluwe en naast het bestuur Marc Vanden Bempt, hielden de vereniging in leven, tot er alweer nieuwe mensen kwamen: Myriam Van der Steen in 1996, later ook Denise Quintiens en Gabi Smets.

Al deze personen brachten ook nieuwe ideeën en nieuw bloed. In de tweede helft van de negentiger jaren kende de vereniging opnieuw een actieve periode. Nochtans was einde 1993 nog een wanhopige oproep van Ghislain in ons tijdschrift verschenen, waarin hij dringend om hulp verzocht.
Het mag benadrukt worden dat de ledenadministratie, de adressenlijst voor het tijdschrift en de financiën nu volledig in orde zijn.

We zullen niet proberen alle andere actievelingen uit deze periode te vermelden, maar misschien toch wel Helga en Joris Raeymaekers - Van der Biest, Emma Meulenbergs, Paul De Cooman, Henri en Julia Castiau - Maes? De vele anderen vermelden we niet maar ook aan dezen onze dank, en we hopen hen nog regelmatig terug te zien!

Laten we tenslotte nog de groepen vermelden van Halle en Köln (die intussen weer verdwenen zijn) en de nog altijd zeer actieve groepen van Tienen en Londerzeel: allen vonden zij hun oorsprong in Esperanto 3000 in Leuven! Ook het eerste EKo (Esperanto-Kafejo) werd (door Nele Hiers) georganiseerd in Leuven.

(Voorlopig) besluit

Het blijkt wel duidelijk dat Esperanto 3000 al een paar tientallen succesvolle jaren achter de rug heeft, en dat er haar nog een lange activiteit te wachten staat. De doelstellingen zijn nog altijd hoog, wat betreft ledental, Esperantokennis van de leden, verspreiden van informatie, officialiseren van de cursussen en vele andere. We nodigen iedereen uit verder aan de kar te trekken tijdens het derde millennium.